Taulant Bino about Biophilia

Hosted at CM Tirana office

part of a series on Biophilia


About the speaker

Mr. Taulant Bino is a lecturer of Ecology at Polis University in Tirana and Head of the Albanian Ornithological Society, based in Tirana. He holds a PhD in Biology of Evolution and Ecology from Montpellier II University of Science and Technique of Languedoc. He brings to the Creative Mornings his experience as ornithologist, ecologist, lecturer and environmental expert. Since his graduation, Mr. Bino has been working on birds in Albania and in the surrounding countries. He is the author of the first guide book on birds of Albania and numerous publications on birds and nature conservation. He is also an active member of the Non-Governmental Organisations working on nature conservation. As part of the Albanian Ornithological Society he has also been working intensively on the field of bird conservation by designating IBAs in Albania, developing and implementing National Action Plan for species of conservation concern, transposing EU Bird and Habitats Directives in national legislation and leading projects on bird conservation and bird monitoring. Above all, he remains a naturalist, supported by his fascination for nature since his childhood in the outskirts of Tirana.

Local partners

Additional details

Biophilia është përjetimi ynë i natyrshëm dhe shpesh i pandërgjegjshëm me gjallesat që janë përreth nesh. Është një tërheqje e beftë për ngjyrat e botës së egër, zërat apo qetesinë e mjediseve natyrore të patrazuara, është dëshira për të humbur kohën në natyrë, pa u shqetësuar për streset e ditës, është dëshira jonë e brendshme për ta konsideruar veten pjesë të natyrës dhe jo përshqetësues të saj. Për mua biophilia është qetësia dhe interesi që të jep bota e egër sikundër një kafe e shkurtër në një mjedis ku të gjithë njihen e mirëkuptohen. Në nivel lokal Biofilia përjetohet më shumë aty ku njerëzit jetojnë më pranë natyrës. U la në harresë për plot kohë dhe u zëvendësua me streset e përditshme. Por duket se po rikthehet, së paku për disa grupime shoqërore, si një mënyrë e të jetuarit shëndetshëm. Ndoshta, të jetuarit në periferi të qytetit, me ka dhënë përshtypjen e të qenit gjithmonë “biophil”. Më pas, shkolla e biologjisë, studimet e mëtejshme, e forcuan këtë lidhje me botën e egër. Lidhja ime me zërat e shpendëve më kanë bërë të dëgjoj gjithmonë në background të cdo diskutimi, sado serioz të jetë ai. Prej ku, në cdo moment, gjej botën e egër edhe në mjediset më urbane, përpiqem të gjej arsyet e pranisë së saj dhe të mendoj se si mund ta ndihmoj “të egrën” për të mbijetuar.