For February event we invited Gevorg Poghosyan, who is an entrepreneur with over 20 years of experience. He has graduated from Yerevan State Academy of Fine Arts. While being a graphic designer, he started his entrepreneurial career by founding an advertising agency and design studio. Later on he founded Idram payment system and currently is a co-founder of The Crowdfunding Formula, co-founder and board member of SPRINT fund, as well as co-founder of BANA since 2017, investing in Armenian startups, as a business angel. In 2019, together with his friends he founded “Milenium 5” video production house.

About the speaker

Գևորգ Պողոսյանը ձեռներեց է ավելի քան 20 տարվա փորձով։ Ավարտել է Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիան։ Լինելով գրաֆիկ դիզայներ սկսել է իր ձեռնարկատիրական գործունեությունը գովազդային գործակալություն և դիզայն ստուդիա հիմնելով։ Հետագայում հիմնադրել է «Իդրամ» վճարային համակարգը, իսկ այժմ հանդիսանում է “The Crowdfunding Formula”-ի համահիմնադիրը, “SPRINT” ֆոնդի համահիմնադիրը և խորհրդի անդամ, ինչպես նաև 2017-ից հանդիսանում է “BANA”-ի համահիմնադիրը և ներդրումներ է կատարում հայկական ստարտափերում, որպես «Բիզնես Հրեշտակ»։ 2019-ին Գևորգն իր ընկերների հետ հիմնել է «Միլենիում 5» վիդեո արտադրության ընկերությունը։

Gevorg Poghosyan is an entrepreneur with over 20 years of experience. Graduated from Yerevan State Academy of Fine Arts. While being a graphic designer, he started his entrepreneurial career by founding an advertising agency and design studio. Later on he founded Idram payment system and currently is a co-founder of The Crowdfunding Formula, co-founder and board member of SPRINT fund, as well as co-founder of BANA since 2017, investing in Armenian startups, as a business angel. In 2019, together with his friends he founded “Milenium 5” video production house.

Favorite quotes from this talk

No quotes yet. Sign in to tag a quote!

Photos from this talk See all

navigateleft navigateright

    *Crickets* Sign in to add a comment.