About the speaker

بهار ضمیران پس از فارغ‌التحصیلی از رشته پرستاری در سال ١٣٧٣، آموزش برای ارتقای سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه را آغاز کرده است. در فاصله‌ی سال‌های ٧٨ تا ٨٧ در آموزش و توان‌مندسازی بیش از ٧٠ به‌ورز روستایی در مناطق مرزی ایران به‌عنوان مربی حضور داشته و در اثر ارتباط مستقیم و بی واسطه با جامعه و بررسی موانع ارتقای سلامت و تغییر رفتار به تحصیل و پژوهش در حوزه‌ی علوم اجتماعی پرداخته است. دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد مطالعات زنان از دانشگاه الزهرا (تهران) در سال ١٣٨٦ و دارای تجربه‌ی فعالیت به‌عنوان کارشناس پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تبریز است. تحصیل و کار در هر دو حوزه‌ی سلامت و علوم اجتماعی باعث شده تجاربی در زمینه‌ی تغییر رفتار مبتنی بر مشارکت جامعه داشته باشد. از سال ١٣٩٢ دانشجوی دکتری سلامت و رفاه دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی بوده و حوزه‌های مورد مطالعه و مورد علاقه‌اش سرمایه‌ی اجتماعی و طرد اجتماعی و اثر آن‌ها بر سلامت و کیفیت زندگی با تمرکز بر زنان است.

Favorite quotes from this talk

No quotes yet. Sign in to tag a quote!

Photos from this talk See all

navigateleft navigateright

    *Crickets* Sign in to add a comment.