About

CreativeMornings Tabriz

در سال ٢٠٠٨ تینا راث آیزنبرگ (سوییس-میس) با رویای ایجاد یک رویداد مداوم و قابل دسترس برای جامعه‌ی خلاق نیویورک جلسات کریتیومرنینگز را راه‌اندازی کرد. ایده کلی ساده بود: صبحانه و صحبتی کوتاه در یک جمعه از هر ماه. تمام جلسات رایگان و برای عموم آزاد بوده و هزینه‌ها توسط حامیان مالی تامین شود.
امروزه شرکت کنندگان هر ماه، در بیش از ١٠٠ شهر جهان دور هم جمع می‌شوند و از چای تازه‌دم با صبحانه‌ای مختصر لذت می‌برند.
سازمان‌دهندگان این شعبه‌ها در شهرهای مختلف، صرفن برای لذت افراد خلاق و با استعداد این جلسات را ترتیب نمی‌دهند، بلکه در صدد ایجاد فضایی تعاملی و آزاد هستند تا افراد خوش فکر با هم در ارتباط باشند.

Team