About the speaker

Mimar Seda Özen Bilgili; 1978 yılında İstanbul’da doğdu. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’ne girdi. Öğrenciliğinde 1999 yılında ODTÜ TAÇDAM’ın koordine ettiği kurtarma kazıları kapsamında Urfa Akarçaytepe’de arkeolojik kazı mimari çizimi yaptı. Atlas Dergisi’nin 2000 yılı İstanbul Özel Sayısı’nın araştırma editörlüğü ve çeşitli sayılarında yazarlık yaptı. 2001 yılı Ocak ayında Mimar Sinan (Güzel Sanatlar) Üniversitesi’nden mezun oldu.

2001 yılında 3 ay süreyle Topkapı Sarayı’ndaki bir arkeolojik kazının mimari çizimlerini yaptı. 2001-2003 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Tarihi Yarımada’nın Koruma Amaçlı İmar Planı’nda mimari envanter ve anıt fişlerini, korunması gerekli eski eser öneri çalışmalarını ve kayıp eser envanterlerini, plan araştırmasını yaptı. 2003 yılında Eminönü Yeni Cami’nin Mısır Çarşısı yönündeki minaresini kız kardeşi Y. Mimar Restoratör Sema Özen Toth ile çizdi. ODTÜ TAÇDAM için Jale Velibeyoğlu koordinatörlüğünde Diyarbakır Suriçi İmar Planı mimari envanter ve anıt fişlerini, korunması gerekli eski eser öneri çalışmalarını yaptı.

2004 yılında Eminönü Yeni Cami’nin Mısır Çarşısı yönündeki minaresini kız kardeşi Y. Mimar Restoratör Sema Özen Toth ile çizdi. 2004 yılında Sultanahmet Cami’nin üç yıl süreyle kısmi projelerinin müellifi ve restorasyon sorumlusu oldu. 2005 yılında Ayasofya Türbeleri’nin rölöve-restorasyon projelerini çizdi. 2005-2006 yılları arasında Edirne Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Bölgesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Uygulama İmar Planı için mimari envanter ve anıt fişlerini, korunması gerekli eski eser öneri çalışmalarını yaptı. 2006 yılında kızkardeşi Y. Mimar Restoratör Sema Özen Toth ve babası İnşaat Mühendisi Kemal Özen ile; Özen Mimarlık Mühendislik Ltd Şirketini kurdu ve halen şirketleri bünyesinde eski eser restorasyon projeleri ve kargir yapı restorasyon uygulamaları, ahşap atölyeleri ile ahşap yapı restorasyon uygulamalarını sürdürüyorlar.

//

Architect Seda Özen Bilgili was born in 1978 in Istanbul. In 1995, she entered Mimar Sinan University. As a student, she made architectural drawings for archaeological excavation in Urfa Akarçaytepe within the scope of rescue excavations coordinated by METU TAÇDAM in 1999. She worked as a research editor of the 2000 Istanbul Special Issue of Atlas Magazine and as a writer in various issues of this magazine. In January 2001, she graduated from Mimar Sinan University of Fine Arts.

In 2001, she made architectural drawings of an archaeological excavation at Topkapı Palace for 3 months. In 2001-2003, she conducted plan research on architectural inventory, proposed antiquities that needs to be conserved and lost works inventories in the Conservation Development Plan of the Historic Peninsula for Istanbul Metropolitan Municipality. In 2003, she drew the minaret (the one towards the Spice Bazaar) of Eminönü Yeni Mosque with her sister, Sema Özen Toth, who is Master Architect and Restorer. Under the coordination of Jale Velibeyoğlu, she conducted studies for METU TAÇDAM on the architectural inventory of Diyarbakır Suriçi Construction Plan, and proposed antiquities that needs to be conserved.

In 2004, she became the author and the restoration expert of the partial projects of the Blue Mosque for three years. In 2005, she drew the survey and restoration projects of the Hagia Sophia Tombs. Between 2005 and 2006, she made architectural inventory for the 1/5000 and 1/1000 Scale Conservation Implementation Plan of Edirne Urban Conservation and Transition Zone, and proposed works for the protection of antiquities. In 2006, Together with her sister, M. Architect and Restorer Sema Özen Toth and her father, Civil Engineer Kemal Özen; she established Özen Architecture Engineering Ltd. Company and they are still carrying out antiquities restoration projects and masonry building restoration applications, wood workshops and wooden building restoration applications in their company.

Favorite quotes from this talk

No quotes yet. Sign in to tag a quote!

Photos from this talk See all

navigateleft navigateright

    *Crickets* Sign in to add a comment.