Jaroslav Vančát teaches a creative module at FHS UK v Prague. As a teacher he focuses on semiotics of visual arts as well as media and arts education. Jaroslav also researches current changes in visual arts and what role new hi-tech inventions play in it. Technologies are also key to his personal art works. Jaroslav passionately follows transition from depicted reality to its active (re)construction by visual signs that we/people create and use.

About the speaker

Máte rádi abstraktní umění? Rozumíte mu? Uvěříte, že pro proměnu a rozvoj vašeho vnímání a myšlení může být stejně zásadní jako teorie relativity? Přijďte v pátek 17. 5. 2013 v 8.30 hod. na Creative Mornings, kde vám urovnáme hodnotový žebříček a nabídneme srozumitelný přístup k dosud stále málo pochopitelným obrazům.

Hostem je totiž vysokoškolský pedagog, vědec a výtvarník Jaroslav Vančát. Nezaručujeme, že si neodnesete více otázek než odpovědí. Květnovým tématem kreativních rán po celém světě je Backwards.

Favorite quotes from this talk

No quotes yet. Sign in to tag a quote!

Photos from this talk See all

navigateleft navigateright

    *Crickets* Sign in to add a comment.