Hamidreza Ghelichkhani

Hosted at Laleh Park Food Court

part of a series on Craft


About the speaker

دکتر حمیدرضا قلیچ‌خانی
متولد ۱۳۴۷
31/4/1347 ……….. تولد در تهران (بیمارستانِ ژاندارمری در میدان ونک) فرزند یحیی و زینب قلیچ خانی 1363-4 ……………. آموزش نستعلیق در محضر استاد اویس وفسی (نوۀ علی منظوری، شاگرد ممتاز محمد حسین عمادالکتاب) 1364-5 …………….. آموزش قرائت قرآن در محضر استاد محسن خدام حسینی (نفر نخست مسابقات بین المللی قران) 1366 ………………. ديپلم علوم تجربی از دبیرستان شهید حسن قدمی (دکتر نصیری پیشین) 1367-8 ……………. خدمت وظیفه 1368……………….. فارغ التحصيلِ ممتاز خوشنويسی در خط نستعلیق و ثلث آموزش حضوری در محضر استادان: غلامحسين امير‌خاني‌ (1368)، محمد حسيني موحد (8-1367) نمايشگاه انفرادي خوشنویسی در گالری خانة‌ آفتاب 1368-9 …………… آموزش آواز نزد استاد شاهرخی (هنرستان موسیقی) 1368-70 ………….. آموزش تار نزد استاد منصور کلاشیان 1369 ……………….. نمايشگاه انفرادي خوشنویسی در گالری انجمن خوشنويسان ايران، خیابان خارک 1370-72 ……………. آموزش فلسفۀ غرب در محضر دکتر میر عبدالحسین نقیب زاده (شاگرد ممتاز دکتر محمود هومن) 1370 ……………… فارغ التحصيل تئاتر (ادبيات نمايشی )‌ دانشکدۀ هنر، نیاوران آموزش در محضر استادان: رضا سید حسینی، بهرام بیضایی، محمود دولت آبادی، جمال میرصادقی، ژالۀ آموزگار، رکن الدین خسروی، اکبر زنجانپور، قطب الدین صادقی 1372……………..فارغ التحصيل زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واجد تهران مرکز. آموزش در محضر استادان: مظاهر مصفا، رشید عیوضی، حسین بهزادی اندوهجردی، حمید طبیبیان 1373………….. ازدواج 1374-81 …….. تدريس خوشنویسی و طراحي حروف و روش تحقيق در دانشگاه علم و فرهنگ 1374…………… تولد فرزندم، همایون 78- 1374…….. تدريس خوشنويسي در مراكز آموزش عالي آموزش و پرورش 80- 1375…….. تدريس تاريخچة كتابت و كتاب آرايي و طراحي حروف در دانشگاه آزاد اسلامي 91- 1375……. استاد راهنمای بیش از 90 پایان نامه دانشگاهی از کارشناسی تا دکتری 1377………….. فارغ التحصيل كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي آموزش در محضر استادان: جلال الدین کزازی، محمد حسن حائری، سعید حمیدیان، محمد حسن حسن زاده، قدمعلی سرامی موضوع رساله: تصحيحِ انتقادی ديوان حسن دهلوي، براساس 7 نسخه خطی استاد راهنما: دكتر مظاهر مصفا. استاد مشاور: دکتر امیربانو کریمی فیروز کوهی 87- 1377…….. تدريس ادبيات ‌فارسي در دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران) 1377………….. كسب رتبۀ اول ادبيات در كتاب سال دانشجويان سراسر كشور 1379…………. داور جشنوارة كتاب سال دانشجويان سراسر كشور 84 -1380…….. تدريس خوشنويسي و طراحي حروف و تاريخچة كتابت و كتاب‌آرايي در دانشكده دكتر شريعتي 1381…………. داور همايش بين المللي خوشنويسي جهان اسلام (فرهنگستان هنر) 1381………….. تأسیس موسسة نگارستان هنر پارس و پژوهشگاه خط و خوشنويسي 1382-86 …….. سرپرست طرح گردآوري احوال و آثار نوابغ خوشنويسي (بزرگترين پژوهش گروهي در باب خط و خوشنويسي در 25 مجلّد) 1383…………. عضو كميتة‌ تخصصي هنر در هجدهمین جشنوارة بين‌‌المللي خوارزمي 1383…………. دبير «کتاب ماه هنر»، ويژه‌نامه‌هاي خوشنويسي، شماره‌هاي 69 تا 72 1384-5 ……. عضو کمیتۀ علمی خوشنویسی همایش بین المللی فرهنگ و هنر اصفهان، (فرهنگستان هنر) 1386-7 …… رئیس گروه علمی خوشنویسی همایش بین المللی مکتب شیراز (فرهنگستان هنر) 1386-7 …… عضو گروه علمی خوشنویسی همایش مکتب هنری تبریز (دانشگاه هنر اسلامی تبریز و فرهنگستان هنر) 1386-9 …… عضو گروه پزوهشی ادبیات و هنر (فرهنگستان هنر) 1387…………. عضو شورای کارشناسی آثار قدما در نمایشگاه استادان نستعلیق، موزۀ هنرهای معاصر تهران 1391 …… اخذ دکترا از دپارتمان فارسی دانشگاه دولتی دهلی نو، هندوستان. «موضوع تز: مطالعۀ هنر کتاب آرایی و نسخه ‏پردازی (خوشنویسی، نگارگری، تزیینات و تجلید) در آثار سخنورانِ سبک هندی». استاد راهنما: پروفسور چندر شیکهر 1387-91 ……….. عضویت در انجمن نسخه‏ های خطی اسلامی (TIMA)، کمبریج http://www.islamicmanuscript.org/Person.aspx?id=282

1388 ….. عضو گروه تخصصی نقد هنر (فرهنگستان هنر) 1388 ….. عضو گروه علمی خوشنویسی همایش بین‏ المللی دورۀ قاجار (فرهنگستان هنر) 1389 …… تدریس زبان و فرهنگ فارسی به دانشجویان ایتالیایی اعزامی از دانشگاه رم، در گروه فارسی دانشگاه دهلی

1389-90….. تدریس زبان و فرهنگ ایران به دانشجویان مقطع دکتری در دپارتمان تاریخ دانشگاه دهلی کتاب‏های منتشر شده: 1373 فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنويسي، انتشارات روزنه. (نخستین فرهنگ تخصصی در باب خط و خوشنویسی) چاپ سوم: 1390 1373 ‌رسالاتي در خوشنويسي و هنرهاي وابسته، انتشارات روزنه. (مجموعه متن‏ های آموزشی بازمانده در باب خوشنویسی و کتاب‏ آرایی از سدۀ ششم تا چهاردهم هجری) 1376 تصحيح ديوان فروغي بسطامي (نخستین تصحیح انتقادی و کامل دیوان بر اساس 10 نسخه) 1376 تصحيح ديوان نرگسي ابهري (نخستین تصحیح انتقادی دیوان براساس 5 نسخۀ خطی)، انتشارات روزنه. 1382 با شهرياران شعر (از آغاز تا كنون)، انتشارات مروارید. چاپ دوم: 1386 1383 تصحيح ديوان حسن دهلوي سجزی ( تصحیح انتقادی دیوان بر اساس 7 نسخۀ خطی)، انجمن آثار و مفاخرفرهنگی. 1386 تاریخ ادبیات در ایران، انتشارات آیندگان.

1389 اصطلاحات نسخه پردازی در دیوان بیدل دهلوی، دفتر تحقیقات زبان فارسی، دهلی نو.

1390 مجموعۀ مقالات خوشنویسی مکتب شیراز (17 مقالۀ تخصصی)، فرهنگستان هنر. 1391 آداب المشق (به خط باباشاه اصفهانی)، پیکره. 1391 درآمدی بر خوشنویسی ایرانی، فرهنگ معاصر.

1391 تصحیح فرهنگ مرآه الاصطلاح از آنندرام مخلص (تصحیح انتقادی بر اساس 3 نسخۀ خطی)، با همکاری دکتر چندرشیکهر و هومن یوسفدهی، کمیسیون نسخ خطی هند، دهلی نو.

آثار در دست چاپ: -ترجمۀ انگلیسی« فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنويسي» توسط خانم ربکا استنگل، انتشارات بریل، هلند -استادان خط نسخ در مکتب قاجار (فرهنگستان هنر) - حیات خوشنویسان، رساله ای از اوایل سدۀ 13 هجری دربارۀ خوشنویسان هند و ایران

  • فرهنگ اصطلاحات نسخه پردازی و کتاب آرایی در شعر فارسی، فرهنگ معاصر

آثار در دست پژوهش: - نقل و جعل در خوشنویسی - خطِّ تعلیق

  • دایره‏المعارف خوشنویسی (در سه بخش: واژگان و اصطلاحات، متون و رسالات کهن، احوال و آثار خوشنویسان)
  • همخوانی ادبیات و خوشنویسی در ایران
  • خوشنویسی در شبه قارۀ هند

Local partners

Additional details

⚠️
پذیرش از ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۵ انجام خواهد شد و به دلیل بسته شدن درب مجتمع بعد از این ساعت امکان پذیرش وجود نخواهد داشت.

🗺 تم جهانی
مهارت
⏰ زمان
ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱ صبح جمعه، ۲۲ تیر ۱۳۹۷
❣️ مکان
مجتمع تجاری تفریحی لاله‌پارک

ℹ️ نکته
اگر در لیست انتظار قرار گرفته‌اید می‌توانید در روز رویداد در محل حاضر شوید، در صورتی که تا قبل از آغاز سخنرانی صندلی خالی وجود داشته باشد به ترتیب اولویت حضور در سالن، صندلی در اختیارتان قرار خواهد گرفت.