About the speaker

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun olan Rana Kotan, ardından Yale Üniversitesi’nden MBA derecesini aldı. Profesyonel meslek hayatına Arthur Andersen’da Denetçi olarak başlayan Kotan, EFG İstanbul Menkul Değerler’de ve Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı’nda müdür olarak görev yaptı. Kotan, 2013 -2019 yılları arasında Sabancı Vakfı’nda Programlar ve Uluslararası İlişkiler Direktörü olarak görev yaptı. Ocak 2020 itibariyle sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek üzere kurulan Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) genel sekreteri olarak atandı. Kotan, Alliance Dergisi’ne ve alandaki diğer yayınlara yazılar yazmakta ve filantropi/sivil toplum alanında düzenlenen konferanslara konuşmacı olarak katılmaktadır. Rana Kotan, özel sektör tecrübesiyle sivil toplum bakış açısını birleştirmenin kıymetli olduğuna inanmakta ve yeni görevinde daha güçlü ve katılımcı bir sivil topluma katkıda bulunmak için ekibiyle birlikte heyecanla çalışmaktadır.

-

Rana Kotan received her bachelor’s in Business Administration from Boğaziçi University, followed by an MBA from Yale University. She started her professional career as an Auditor at Arthur Andersen Foundation, then served as the Vice President at EFG Istanbul Securities and Manager on Strategy and Business Development Group at Sabancı Holding. Rana Kotan served as the Programs and International Relations Director at Sabancı Holding between 2013-2019. As of January 2020, Rana Kotan was appointed as General Secretary at Third Sector Foundation of Turkey (TÜSEV), a foundation established with the aim to improve legal, financial and operational infrastructure in civil society. Kotan is also an author at Alliance Magazine and other publications in the field, and gives keynotes in the fields of philanthropy / civil society. Rana Kotan believes that, it is valuable to combine private sector experience with a civil society perspective and along with her team, she contributes to a stronger and more participatory civil society with keen interest in her new role.

Favorite quotes from this talk

No quotes yet. Sign in to tag a quote!

Photos from this talk See all

navigateleft navigateright

    *Crickets* Sign in to add a comment.