Maarten Desmet is architect en doctoraatsonderzoeker aan de TU Delft. Hij is medeoprichter van NDVR en vertelde ons hoe verandering aan de basis ligt van alles wat dat bureau doet.

Geen verandering zo ingrijpend en alomvattend als ruimtelijke veranderingen in een stad. Daarom wil NDVR burgers een stem geven bij stadsontwikkelingsprojecten. Om zo de positieve sociale impact van ruimtelijke projecten te maximaliseren. Mooie Antwerpse voorbeelden daarvan zijn het werk dat NDVR verricht heeft op Den Dam en het project ‘We kopen samen De Oudaan’.

About the speaker

Geen verandering zo ingrijpend en alomvattend als ruimtelijke veranderingen in een stad. Daarom wil NDVR burgers een stem geven bij stadsontwikkelingsprojecten. Om zo de positieve sociale impact van ruimtelijke projecten te maximaliseren. Mooie Antwerpse voorbeelden daarvan zijn het werk dat NDVR verricht heeft op Den Dam en het project ‘We kopen samen De Oudaan’.

Maarten Desmet is architect en doctoraatsonderzoeker aan de TU Delft. Hij is medeoprichter van NDVR en zal vertellen hoe verandering aan de basis ligt van alles wat dat bureau doet.

There are no changes so evasive as spatial changes in an urban environment. That is why NDVR aims to give citizens a voice in projects of urban development. By doing so it tries to increase the positive social impact of spatial projects.

Maarten Desmet is an architect and PhD researcher at TU Delft. He is also co-founder of NVDR and will tell us all about how aiming for change is at the starting point of all of NDVR’s endeavours

Favorite quotes from this talk

No quotes yet. Sign in to tag a quote!

*Crickets* Sign in to add a comment.