Ali Üstündağ

Hosted at ATÖLYE

part of a series on Pioneer


About the speaker

1950 senesinde Carmel Kaliforniya’da doğdu. Babasının görevi nedeniyle 4 yaşından 19 yaşına kadar Paris’te ve daha sonra üniversite eğitimi için 4 sene Londra’da yaşadı. İktisat, Politika ve İngiliz Anayasasını okudu; ama her şeyi bırakıp kendi hayatı ile ilgili farklı, iç dünyasının beklediği dönüşümü yaratacak arayışlara girdi : Fotoğrafçılık ve filmcilikle ilgilenmeye başladı. 1975 yılında İstanbul’a yerleşen Ali Üstündağ, profesyonel hayatına fotografçı olarak başladı. Manajans’ta reklam fotoğrafçısı ve film prodüktörü olarak çalıştığı dönemde, “multivizyon” tekniğini öğrendi ve Türkiye’de ilk sayılan birçok projeye imza attı. 1987’de kendi şirketi İltek’i kurdu. Özellikle görsel ve işitsel yöntemlerin kullanıldığı kurumsal iletişim projeleri hazırladı. İltek’i kurumsal iletişim projeleri üreten, etkinlik tasarımı yapan, görsel ve işitsel teknolojik çözümler üreten, etkinlik akış yönetimi gerçekleştiren bir şirket haline getirdi. Bir sürü ülkede yaşamış olması yanı sıra ailesinin dünya bakışı, Batı ve Doğu kültürüyle harmanlanmış, bu iki kültürle iç içe büyümüş olması, hem dünya meseleleriyle ilgilenmesine hem de sanat olan yakınlığın sebebidir. Bugün, İltek ve İltek Show bünyesindeki 35 kişilik bir ekibin yöneticisi olarak profesyonel hayatına devam ediyor. 2010’dan beri TEDxReset etkinliği yapıyor. // He was born in Carmel, California in 1950. Due to his father’s work, he lived in Paris between the ages of 4 and 19, and then moved to London for four years to receive his college education. He studied Economics, Politics and the English Constitution; but he left everything behind to search for the transformation as guided by his inner world: he began to experience photography and filmmaking. Ali Üstündağ, who moved to Istanbul in 1975, started his career as a photographer. When he was working as an advertising photographer and film producer in Manajans, he has learned “multivision” technique and carried out many projects in Turkey. In 1987 he founded his own company “Iltek”. There, he started to undertake corporate communication projects using visual and audial methods. İltek has transformed into a company that produces enterprise communication projects, designs activities, visual and auditory technological solutions, and performs efficiency flow management. The fact that he lived in many countries and that his world view was a blend of Western and Eastern cultures is the reason for his interest in world affairs as well as his affinity to art. Today, he continues his professional life as he manages a team of 35 people working within İltek and İltek Show. He has been involved with TEDxReset since 2010.

Additional details

Creative Mornings'te Ekim ayı temamız “Öncü”, konuğumuz ise Ali Üstündağ. Beklentileri yıkan, sınırları genişleten ve hayatta yeni olanaklar ortaya çıkaran öncüler üzerine konuşacağız. // Our October theme is “Pioneer” and our guest speaker is Ali Üstündağ. We will talk about the pioneers who shatter expectations, widen boundaries and reveal new possibilities.