About the speaker

Aidan Cerar je urbani sociolog. Na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije deluje znotraj Regionalnega centra kreativne ekonomije, kjer se osredotoča na spodbujanje kreativne urbane regeneracije in sodelovanje s kreativnimi skupnostmi. Sodeluje pri projektih Kreazin, PIIP in Knjižnica REČI. S sodelavci so podprli razvoj različnih platform, ki temeljijo na sodelovanju; BIO 50, crowdfunding.si, Pop Up Dom in tako naprej. Sicer Aidan zaključuje doktorat na temo participacije v urejanju prostora. Še posebej ga zanima ustvarjalnost kot nova vsebina prezrtih in zapuščenih prostorov.

Favorite quotes from this talk

No quotes yet. Sign in to tag a quote!

*Crickets* Sign in to add a comment.