Poul Henning Bartholin & Mette Birk

December 13, 8:00am - 9:00am CET. Hosted at Aarhus Domkirke

part of a series on Silence


About the speaker

Denne måneds talere Domprovst Poul Henning Bartholin og Mette Birk, som er præst for socialt udsatte, vil tale om emnet SILENCE. De vil tage dig med ind bag murene og med udgangspunkt i SILENCE fortælle om hvorfor og hvordan kirken i byen spiller en stor og afgørende rolle for de mennesker, den kommer i berøring med. Med SILENCE som et af de afgørende arbejdsredskaber inkluderes du også denne morgen i, hvad præstens absolutte tavshedspligt betyder og hvordan denne tilbyder et fortroligt rum til samtaler om de mørkeste hemmeligheder, som ikke rummes i andre regi.

Denne talk bliver på dansk