ks. Adam Boniecki

Hosted at De Revolutionibus. Books&Cafe

part of a series on Humility


About the speaker

Ks. Adam Fredro-Boniecki – urodził się 25 lipca 1934 w Warszawie. Gdy miał osiemnaście lat, wstąpił do zakonu Marianów. Po kilku latach otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Pracował z młodzieżą – był katechetą młodzieży licealnej w Grudziądzu, współpracował z duszpasterstwem akademickim KUL, prowadził duszpasterstwo akademickie u św. Anny w Krakowie. W 1964 r. na zaproszenie biskupa Karola Wojtyły podjął pracę w Krakowie jako redaktor “Tygodnika Powszechnego”. Na dwa lata wyjechał do Francji, gdzie studiował w Instytucie Katolickim w Paryżu i poznawał małe wspólnoty. Z Francji pisał do „Tygodnika Powszechnego” felietony o nowym obliczu Kościoła. Po powrocie nadal pracował jako redaktor „Tygodnika Powszechnego” i duszpasterz akademicki. W roku 1979 na życzenie Jana Pawła II wyjechał do Rzymu – przygotowywał polskie wydanie dziennika „L’Osservatore Romano”; później został jego redaktorem naczelnym. Nie przerwał współpracy z „TP” – był jego rzymskim korespondentem.

Towarzyszył Janowi Pawłowi II w podróżach do Turcji, Zairu, Konga, Kenii, Ghany, Górnej Wolty, Wybrzeża Kości Słoniowej, Francji, Portugalii, kolejny raz do Francji, Wenezueli, Ekwadoru, Peru, Trynidad-Tobago, Togo, Wybrzeża Kości Słoniowej (drugi raz) Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Zairu, Kenii, Maroka i Czechosłowacji.

Kiedy w 1991 r., po upadku komunizmu, „L’Osservatore Romano” straciło swoją rolę, ksiądz Boniecki wrócił do redakcji „Tygodnika Powszechnego”. W 1993 roku zostaje wybrany na generała Zgromadzenia Księży Marianów. Wykonując ten urząd rezyduje w Rzymie i systematycznie odwiedza wspólnoty swego zgromadzenia w Stanach Zjednoczonych (m.in. na Alasce), w Brazylii, Argentynie, Wielkiej Brytanii, Francji, w Niemczech, Portugalii, Rwandzie, Kazachstanie, na Ukrainie, Białorusi, Litwie, w Łotwie, Estonii. Odwiedzał też Związek Radziecki, potem Rosję.

Od 1999 r. do 2011 r. ksiądz Adam Boniecki pełnił funkcję redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Teraz – jako Redaktor Senior – publikuje na jego łamach. Co tydzień można znaleźć jego edytorial do wydania, na drugiej stronie „Tygodnika”. Od listopada 2011, kiedy to prowincjał Zgromadzenia Marianów nałożył na ks. Adama Bonieckiego nakaz milczenia, jest to jedyne medium, dla którego Ksiądz może się wypowiadać.

Opublikował kilkaset artykułów w Tygodniku Powszechnym, Znaku, Pastores i in. oraz książki: Notes; wyd. “ZNAK” 1977, Budowa kościołów w diecezji przemyskiej; wyd. Biblioteka Spotkań 1980, Kalendarium życia Karola Wojtyły; wyd. “ZNAK” 1983 II wyd. Znak 2000 wyd. amerykańskie (Kalendarium of the Life of Karol Wojtyła wyd. Marian Press 2000) Notes rzymski t. I, II, III. wyd. “ZNAK” 1988, 1989, 1990, Vademecum Generała czyli czego nie robić i co robić, kiedy władza wpadnie ci w ręce; wyd. Księży Marianów 1999 Warszawa, Meditationes Wyd. Artystyczne i Filmowe Warszawa 2000, Zrozumieć papieża. Rozmowy o encyklikach (z Katarzyną Kolendą-Zaleską) wyd. „ZNAK” 2003, Lepiej Palić fajkę, niż czarownice wyd. Znak, Tygodnik Powszechny, 2011, Dookoła świata wyd. Tygodnik Powszechny, 2012, Papież Franciszek. Sługa nowego świata (jako współautor) wyd. Tygodnik Powszechny, Wydawnictwo Poznańskie, 2013, Zakaz palenia wyd. Znak, Tygodnik Powszechny, 2014, Medytacje drogi Krzyżowej, wyd. Tygodnik Powszechny, 2014.

Local partners