Borut Kerševan

May 10, 9:00am - 10:00am CEST. Hosted at Edvard

part of a series on Preserve


About the speaker

Borut Paul Kerševan, rojen leta 1974 v Ljubljani, je leta 1997 diplomiral na Oddelku za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil na Odseku za eksperimentalno fiziko delcev Instituta “Jožef Stefan”. Kot doktorski študent se je vključil v raziskave mednarodne kolaboracije DELPHI v Evropskem laboratoriju za fiziko delcev CERN v Ženevi in leta 2000 doktoriral. Septembra 2004 je bil habilitiran v naziv docent, marca 2009 v naziv izredni profesor in oktobra 2013 predčasno v naziv redni profesor za področje fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je od leta 2002 tudi zaposlen. Bil je mentor pri več diplomah in doktoratih s področja eksperimentalne fizike osnovnih delcev. V njegovem raziskovalnem delu je aktiven član mednarodne kolaboracije ATLAS na Velikem hadronskem trkalniku (LHC) v CERN-u v Ženevi. Svojo kreativnost uporablja za analizo podatkov zajetih z detektorjem ATLAS in iskanjem procesov “nove fizike”, od novih delcev in sil do mikro črnih lukenj do ekstra dimenzij našega vesolja. Aktiven je tudi pri razvoju računskih orodij in uporabe svetovnega računskega okolja Grid za analizo zajetih podatkov.

Additional details

Tokrat se bomo prebujali čisto znanstveno in ugotavljali ali so črne luknje povezane s kreativnostjo?

Borut Kerševan bo na kratko predstavil svoje delo in se osredotočil na vzporednice med znanstvenim delom in drugimi oblikami kreativnosti, npr. pri umetnikih. Z drugimi besedami, poskusil bo pokazati, da so znanstveniki, ki iščejo črne luknje, božje delce in podobno v svojem bistvu enaki vsem ostalim kreativcem, z enakimi izzivi in težavami ( tudi njih se baje da zamenjati s pametnim algoritmom ).

Vstopnico, si lahko priklikaš brezplačno zgoraj. Se vidimo!