Yaşar Adanalı

Hosted at ATÖLYE

part of a series on Justice


About the speaker

Yaşar Adnan Adanalı, çalışmalarını çoğunlukla İstanbul’da sürdüren bir şehir plancısı, aktivist ve araştırmacıdır. Aynı zamanda, daha adil, demokratik ve ekolojik şehir ve kırsal mekanlar için çalışmalar yürüten Mekanda Adalet Derneği’nin kurucularından ve yöneticisi olan Adanalı, Habitat Unit'teki (TU Berlin) İstanbul'da Gayriresmi Gelişen Mahallelerde Hareket Hakkı üzerine doktora çalışmasını yapıyor. Daha önce, Dominik Cumhuriyeti’nde tahliyelerle baş eden şehir topluluklarıyla eylem plancısı olarak çalıştı ve Orta Doğu’da mülteci kamplarını geliştirme projelerinde yer aldı. 2010 yılından beri Almanya’daki Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde katılımcı plancılık ve ortak barınma dersleri vermektedir. Adanalı, ayrıca Türkiye’nin ilk katılımcı sosyal konut projelerinden olan ve 2017 Dünya Habitat Ödülleri finalistlerinden Düzce Umut Evleri’nde gönüllü çalışmaktadır. Adanalı, Ashoka Derneği (2016) ve Bertha Kuruluşu (2019) üyesidir.

//

Yaşar Adnan Adanalı is an Istanbul-based urbanist, activist and researcher. He is one of the co-founders and the director of Center for Spatial Justice (Mekanda Adalet Derneği in Turkish), a non-profit working towards fairer, more democratic, ecological urban and rural spaces. His PhD research in Habitat Unit (TU Berlin) is on the right to land movements of informally developed neighborhoods in Istanbul. Yaşar previously worked as an action planner with urban communities in Dominican Republic struggling against evictions and on refugee camp improvement projects in the Middle East. Since 2010, he has been teaching participatory planning and co-housing courses at Darmstadt Technical University (Germany) as a visiting lecturer. Yaşar is a volunteer for Düzce Hope Homes, the first participatory social housing project in Turkey and one of the World Habitat Awards 2017 finalists. He has fellowships from Ashoka Foundation (2016) and Bertha Foundation (2019).

Additional details

Adalet kavramına dair anlar canlandırdığımızda, çoğu zaman ya cübbeli bir avukatı, ya da masaya vuran bir tokmak hayal ederiz. Fakat değişim, ancak yeterli sayıda insan beraber el kaldırdığında meydana gelir. Yazar Omid Safi’nin sözlerine göre “Adalet sevginin şekil almış hâlidir. Adaletle ilişkilendirmediğimiz sürece aşktan bahsedemeyiz, aşktan süzülmedikçe adaletten bahsedemeyeceğimiz gibi”. CreativeMornings, Ağustos ayında Mekanda Adalet Derneği kurucularından Yaşar Adnan Adanalı’yı ağırlıyor. 2010 yılından beri Almanya’daki Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde katılımcı plancılık ve ortak barınma dersleri veren Adanalı, aynı zamanda farklı sivil toplum kuruluşları ile çalışıyor. 09:00-09:30: Kahvaltı 09:30-10:00: Konuşma 10:00-10.30: Networking

//

When we envision moments related to justice, we often think of suits, a gavel hitting the surface of a desk, or people marching in the streets. Change happens when enough people raise their hand to work together. Author Omid Safi wrote, “Justice is love, embodied. We cannot speak of love without linking it to justice, nor of justice unless it is permeated by love.”Creative Mornings is hosting Yaşar Adnan Adanalı, an Istanbul-based urbanist. Since 2010, he has been teaching participatory planning and co-housing courses at Darmstadt Technical University (Germany) as a visiting lecturer. He also has fellowships from several NGOs. 09:00-09:30: Breakfast 09:30-10:00: Talk 10:00-10.30: Networking