Mohammad Razaghi

May 8, 10:00am - 12:30pm +0430. Hosted at Adobe Connect (Virtual)

part of a series on Identity


About the speaker

در سیزدهمین رویداد صبح خلاق اصفهان، ما یک جامعه‌شناس را در کنار خود داریم. او همچنین قصه‌گویی ممتاز است.

مردی که داستان زندگی‌اش، از قصه‌هایی که تعریف می‌کند، شگفت‌انگیزتر است.

«محمد رزاقی» برای ما از هویت خواهد گفت. از هویتی تکه تکه، و این سوال که ما واقعا چه کسی هستیم؟

او ما را به سفری در چندین دنیای مختلف خواهد برد. با آدم‌هایی هم‌کلام‌مان می‌کند، بسیار متفاوت؛ و به ما خواهد گفت که ما چگونه ما می‌شویم.

سیزدهمین رویداد صبح خلاق اصفهان را از دست ندهید.

Local partners

Additional details

چی شما رو به شما تبدیل می کند؟

هویت شما ساخته شده از موارد مختلفی است - داستان هایی که همراه خود دارید، موسیقی که دوست دارید، چالش هایی که از آن ها گذر کرده اید، کتاب هایی که خوانده اید، اجتماع هایی که عضو آن ها هستید و موارد دیگر. اما هویت شما ترکیب رنگ های مختلفی نه تنها از چیز هایی است که شما مصرف یا خلق می کنید، بلکه سوال هایی که شما می پرسید و چیزی که شما علاقه به یاد گرفتن آن دارید نیز بخشی از آن است.

لوسی بل وود در سخنرانی اش می گوید “وقتی ما خودمان را خیلی محدود به یک هویت یا حرفه میکنیم، خودمان را از مواد مغذی مورد نیاز برای متصل ماندن با دنیای اطرافمان محروم میکنیم. ما کمبود ویتامین کنجکاوی داریم.”

چیزی هایی که شما رو به طرز قابل تصوری به شما تبدیل می کنند فقط لبه های التقاطی نیستند، بلکه ارکان ساده، باور ها، و ارزش هایی که نمی توانید از آن ها دست بکشید هم هستند. چه نوع انرژی در داخل یک اتاق از خود نشان میدهید؟ خود را در چگونه در دنیا نشان می دهید؟ رکن های شما چیست؟

منحصر به فرد ترین مراقبت و عشقی که شما می توانید به هویت خلاق خود بدهید این است که به دستان خود به آن شکل دهید.

جست و جوی این ماه در هویت توسط حامی جدید جهانی ما، بیس کمپ، ارائه شده! موضوع توسط شهر جاکارتا انتخاب و نادیا نور تصویرسازی آن را انجام داده.