The organs a donor gives to other people will allow him to live on as part of another person who needed the transplant to survive.

About the speaker

Człowiek, dla którego martwe ciało to początek prac na polu, na którym co rusz nowe ślady wywracają ustalone wcześniej koncepcje do góry nogami i wciągają w poszukiwanie odpowiedzi na masę rodzących się wciąż pytań. I to zagadnienia z zakresu tanatologii – nauki o śmierci – będą przedmiotem wystąpienia dr. n. med. Jerzego Kaweckiego, specjalisty medycyny sądowej, starszego wykładowcy Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Favorite quotes from this talk

No quotes yet. Sign in to tag a quote!

Photos from this talk See all

navigateleft navigateright

    *Crickets* Sign in to add a comment.