Güneşin Aydemir

Hosted at Virtual

part of a series on Biophilia

Additional details

CreativeMornings Izmir’in ilk konuğu Güneşin Aydemir: Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu Güneşin Aydemir, okul yıllarında başladığı kuş gözlemciliği ile doğa koruma alanına ayak bastı. İnsanın doğa ile olan ilişkisine yoğunlaştı ve bu arayışı onu doğaya karşı sorumlu insan konusunda çalışmalar yapan Buğday Hareketi ile tanıştırdı. Kırsalda ekolojik bir yaşamı deneyimlemek üzere 2007 yılında yaşamını tümüyle değiştirerek, bir grup arkadaşıyla birlikte Kaz dağları eteklerinde bir köye yerleşti. Burada Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezini kurdu. Yaşam Okulu isimli bir alternatif eğitim programı hazırladı. Üretim ve paylaşım, ekolojik adalet, öğrenen topluluk, katılımcı sanat, vatandaş bilimi konularına teorik manada ilgi duymanın yanında bu konularda modeller oluşturma yönünde çalışmakta, bunu da ağ örücülük ve hikaye anlatıcılığı yoluyla yapmaktadır.