Emotionally mad monster with a talent for realising stupid things. Emocionálně svébytný bubák s nadáním pro realizaci blbin.

Vera hasn't saved anything yet.