دکتر جهانگیری استاد خلاقیت دانشگاه فرانکفورت - دوره خلاقیت

ژاپنی ها - آموزش پذیری بالا و فرهنگ کارتیمی

ذهن درمانگر

گویندگی رادیو - عکاسی - مدیر تشریفات

kamal hasn't saved anything yet.