‏در من لِـــیلا‌های بسیاری وجود دارد؛ لِــیلایی که اینجا می‌بینید، لِـــیلای خُنیاگر‌ست!

leyla hasn't saved anything yet.