Mae Ani Saunders yn artist, ffotograffydd ac yn gantores bop electronig sy’n perfformio o dan yr enw Ani Glass. Yn wreiddiol o ardal Glan-yr-Afon yng Nghaerdydd, bellach mae’n byw yn y gymuned drws nesaf, Grangetown, sydd yn ffinio ar Drebiwt a Bae Caerdydd. Magwyd Ani yn y Gernyweg a’r Gymraeg, ac ers 2013, mae hi wedi bod yn aelod o Orsedh Kernow. Graddiodd Ani yn wreiddiol o Brifysgol John Moores yn Lerpwl ym maes Ffasiwn a Dylunio Tecstilau ac yn 2017 fe ddychwelodd i addysg uwch i gwblhau gradd Meistr yn Adran Daearyddiaeth a Chynllunio Prifysgol Caerdydd. Eleni mae hi wedi dechrau PhD, sy’n rhan o brosiect Ewropeaidd ehangach, sydd yn ffocysu ar ddatblygiad rhanbarthol ac economaidd yng Nghymru. Yn ogystal â hyn, mae Ani wrthi yn cwblhau ei halbwm gyntaf - mi fydd Mirores ar gael yn fuan!

Ani Saunders is an artist, producer and an electronic pop musician who performs under the pseudo name of Ani Glass. Originally from the Riverside area in Cardiff, she now lives in the neighbouring community of Grangetown, which borders Butetown and Cardiff Bay. Ani was raised in both Cornish and Welsh and, since 2013, has been a member of Gorsedh Kernow which is a cultural organisation that celebrates and promotes the Celtic spirit of Cornwall. Originally a graduate from John Moores University, Liverpool in Fashion and Textile Design, Ani returned to higher education in 2017 to complete a Master’s degree in the Department of Geography and Planning at Cardiff University. This year she has embarked on a PhD which, as part of a wider European project, is focused on understanding economic and regional development in Wales. As well as this, Ani is currently putting the final touches on her debut album Mirores which she wrote and produced at her home in Cardiff. Mirores will be released very soon!

Ani hasn't saved anything yet.