Penile Prosthesis Surgery | Bir operatörün tedavi veye teşhis gayesiyle hastanın vücudu üzerinde yaptığı yarma, kesme ve dikme işlemleri. Cerrahi müdahale, sirüji 1500 sene öncesinden beri aynen kullanılan ve genel bir müdahaleyi ifade eden “ cerrahi ” kelimesi, Ameliyat tekniklerini ve bununla ilgili diğer bilgileri anlatan bir ilimdir.Tıbbi konulardaki eski bilgilerin çoğu ameliyatlar ile ilgilidir. Eski Roma ve Yunan medeniyetlerinden yazılagelmiş eserlerde o zamanlar yapılan basit ameliyatlardan bahsedilmektedir.

Ameliyat hasn't saved anything yet.