Or RISHON - Ivri lider

Video Art

מילים - עברי לידר לחן – עופר מאירי, עברי לידר עיבוד והפקה מוסיקלית - עופר מאירי, עברי לידר וידאו ארט - גיל זבלודובסקי מאי 2016 תישאר קצת ליותר אל תעזוב כל כך מהר אתה לא פה, אתה חסר בבית והתרגלתי שהכול משונה אבל נכון אתה נותן לי ביטחון בינתיים ואתה בטח לא מבין איך משתנות לי הפנים ונתקעות לי המילים עדיין כי אמרתי ניסיון, שזה שטויות בעיקרון רק מישהו לישון בשניים ואור ראשון נכנס לאט מהחלון חלמתי על מים ומאה ידיים מושך אותי לחזור לישון תסתכל על הפנים כתובות עליהן השנים הסליחות, הטירופים, היופי של הקצב הטבעי שהחזרת לתוכי אתה עיוור באהבה כמוני ואתה בטח לא מבין איך משתנות לי הפנים איך נתקעות לי המילים עדיין כי חשבתי פתרון, שזה שטויות בעיקרון זה רק מישהו לחיות בשניים ואור ראשון נכנס לאט מהחלון חלמתי על מים ומאה ידיים מושך אותי לחזור לישון וקור פתאום נכנס לאט מהחלון מוזר לי עדיין, עוד זוג רגליים מישהו בסוף היום תישאר קצת ליותר אל תעזוב כל כך מהר אתה לא פה, אתה חסר בבית