سلام! من مصطفی هستم سرپرست تیم صبح خلاق یزد و میزبان جدید رویداد صبح خلاق. من به طور تخصصي در عرصه هاي خلاقيت، اقتصادخلاق، شهرخلاق و توسعه پايدار در زمينه هاي فرهنگي- هنري فعاليت ميكنم.

من از شهری هستم که  یک نمونه خاص از خلاقیت بشر در ایجاد و توسعه زندگی شهری در سخت ترین شرایط ممکن است،  شهری دارای مجموعه ای ارزشمند از میراث فرهنگی ایران و همچنین يكي از نمونه‏ هاي بارز شهرهاي باستاني ايران زمين  که لقب اولین شهر خشت‏‏ خام  و دومین شهر تاریخی  جهان بعد از ونیز ایتالیا  را در برگرفته است.

مردم یزد همیشه خلاق بوده اند، به نظر من همه خلاق هستند، هیچ تعریف ساده‏ ای از«خلاقیت» وجود ندارد که شامل ابعاد مختلف این پدیده باشد. در واقع، در زمینه روانشناسی جایی که بیشتر در مورد خلاقیت فردی مورد مطالعه قرار گرفته است، هیچ توافقی درمورد اینکه آیا خلاقیت یک ویژگی انسانی است یا فرایندی که ایده های اصلی در آنها بوجود می آید، وجود ندارد. با این وجود، خلاقیت در مناطق مختلف حداقل می تواند تلاش انسان بیان شود. چرخه فعالیت خلاقیت از طریق تعامل چهار شکل سرمایه فرهنگی اجتماعی،  انسانی و ساختاری  به عنوان عوامل تعیین کننده رشد خلاقیت مهم است و همچنین شاخص های مهم خلاقیت را می توان سرمایه انسانی، محیط اجتماعی و گشودگی ‏وتنوع نام برد.

در دنیای امروز خلاقیت عامل مهمی برای توسعه است. صبح خلاق با افزایش سرمایه های فرهنگی اجتماعی و همچنین تعاملات فرهنگی و ایجاد محیطی اجتماعی و رایگان سرمایه های انسانی خلاق هر شهر را به سوی رشد خلاقیت سوق میدهم تا در ابتدا شهری بهتر در نهایت دنیایی زیباتر را داشته باشیم و همه این ها دلایل من براي پیوستن شهر یزد، شهری پر از استعدادهای فراموش شده، شهری پر از آدم های خلاق به این شبکه بود.
همه به صبح خلاق دعوتید تا دورهم صبحانه بخوریم، گپ بزنیم و به سخنران گوش دهیم و صبحی متفاوت و شادی را در کنار هم داشته باشیم.