תזכורת קול קורא
גם החודש כמו בכל חודש אנחנו מצפים בכליון עיינים לראות מה תשלחו לנו בנושא החודשי. זה יכול להיות ציור, איור, גרפיקה, צילום, שיר או טקסט יצרתי אחר העיקר בנושא החודש COMMITMENT. תתפרעו ותפתיעו!
עבודה אחת תבחר לפוסטר ושלוש לגלויות.
הפוסטרים והגליות יהיו עם הקרדיט שלכם ויחולקו באירוע עצמו. הזדמנות לחשיפה:)
דד ליין 21.5 (אנא שלחו כבר מוכן לדפוס שיתאים גם לגודל חצי גיליון)
לשלוח ל: jerusalem@creativemornings.com

Call for submissions!

Send us your artwork, writing, photography and designs that interpret this month’s theme of COMMITMENT and your work may be featured at this month’s event!

What does commitment mean to you? Send in a submission of your work toJerusalem@creativemornings.com to see prints of your work at our next event.

We’re looking forward to seeing what you’ll submit!

Deadline: 21.5
Please send a ready to print document to fit half a sheet.

Voice reminder calling

Even the month like every month we look forward to seeing what you send us on the monthly issue. It could be painting, illustration, graphics, photography, song or text I created after the matter of the month commitment. Go Wild!

One job will choose foster and three postcard.

The Posters and the posters will be with your credit and will be held at the event Opportunity for exposure

:)

Dead Lane 21.5 (please send already ready for a pattern that will also match the size half sheet)

Send to: Jerusalem@Creativemornings.Com

Call for submissions!

Send us your artwork, writing, photography and designs that interpret this month’s theme of COMMITMENT and your work may be featured at this month’s event!

What does commitment mean to you? Send in a submission of your work to Jerusalem@creativemornings.com to see prints of your work at our next event.

We’re looking forward to seeing what you’ll submit!

Deadline: 21.5

Please send a ready to print document to fit half a sheet.