سخنران این ماه کریتیومرنینگز تبریز با موضوع «برابری» آقای دکتر صمد صباغ فعال اجتماعی و استاد دانشگاه در رشته‌ی جامعه‌شناسی خواهند بود.
زمان: ساعت ۸:۳۰ صبح جمعه ۲۰ مرداد ۹۶
مکان: موزه‌ی بازار و مشاغل تبریز
حامی محلی: چاپ زیبا
آغاز رزرو صندلی: ساعت ۹ شب دوشنبه ۱۶ مرداد
————————
#CreativeMornings #CMtbz #CMequality