سومین رویداد صبح‌های خلاق تبریز

صبح جمعه ۲۴ مهر ۹۴، سومین همایش صبح‌های خلاق تبریز، با حضور خلاقان پرانرژی شهر تبریز برگزار گردید.  سخنران جلسه خانم ضمیران با طرح سوال‌هایی کاربردی در خصوص یکدلی جلسه را آغاز نمود و طرح این سوال و پاسخ به همراهی افراد شرکت کننده  ، به مفهوم همدلی با تأکید بر گذر از تئوری به عمل رسید.

همدلی مثل این است که باکفش‌های فرد دیگر راه بروید، احساسات و ارزش‌های فرد دیگر را در هر لحظه درک کنید، فرایند همدلی با یک انتخاب درونی آعاز می‌شود که بخواهید از منظر دیگری موضوع را نگاه کنید، تا بتوانید زاویه دید آن طرف را به داستان درک کنید، همدلی حضور کامل برای احساسات و نیازهای یکدیگر است. همدلی موافقت نیست، بلکه تمایل برای درک کامل وقایع از دید فرد دیگر است. همدلی زمین ملاقاتی است که نیاز همه مورد تجلیل و درک قرار می گیرد . از تعریف موضوع می‌توان فهمید همدلی  چه چیزهایی هست  و چه چیزهایی نیست . کمی به تفصیل در خصوص تفاوت‌های عمده همدردی و همدلی بحث شد که با نمایش یک انیمیشن ۳ دقیقه‌ای  همراه بود. علاقه داشتن به دیگران  ،تحمل افراد مختلف ، رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر، دوست داشتنی تر شدن (دوستیابی) و احترام قائل شدن برای دیگران از اثرات فردی همدلی و ارتقای سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی و سلامت اجتماعی، بهبود کسب و کار، افزایش خلاقیت، بهبود مدبریت و هم افزایی از اثرات اجتماعی آن است. در مورد مهارت‌های لازم برای همدلی شامل مهارت گوش کردن، مشاهده کردن، تخیل و تصور ودرک زبان بدن بحث شد. خصوصیات عاطفی و اجتماعی  افراد خلاق و ارتباط آن با همدلی گفته شد. کار گروهی طراحی شده که با این سوال که همدلی چه رنگیه آغاز و با انتخاب رنگ مورد نظر ادامه پیدا کرده بود در پایان با بحث و مشارکت افراد در مورد دلیل انتخاب رنگ توسط آنها و رسیدن به پذیزش همه رنگ‌ها تحت مفهوم همدلی پایان یافت.

برای مشاهده عکس‌های بیشتر می‌توانید به سایت فلیکر و اینستاگرام کریتیو مورنینگز تبریز و گپ گرافیک مراجعه نمایید.