به رنگ بی‌‌رنگی
#CMtbz #creativemornings #CMempathy #gapgraphic (at مجتمع تجاری تفریحی ایپک پالاس)