Atena Smolińska-Sell - zdjęcie Grzegorz Stadnik

Uczestnicy CM z Meksyku wybrali pojęcie FLOW, zainspirowani książką Mihaly Csikszentmihalyi pt. Flow: The Psychology of Optimal Experience (Przepływ: Psychologia optymalnego doświadczenia). Autor lektury zakłada, że ludzie są najszczęśliwsi, gdy są w stanie przepływu. Opisuje FLOW w charakterze doświadczenia całkowitego zatracenia się w danym zajęciu oraz skutecznego zastosowania do tego swoich umiejętności. Dzięki FLOW jesteśmy w stanie wyrwać się od codziennych obowiązków i zbyt dużej ilości informacji napływających do nas ze wszystkich stron.

Pełen harmonii piątkowy poranek spędziliśmy w równie wspaniałym miejscu, jakim jest studio jogi Drzewo życia. Temat miesiąca na swój sposób przedstawiła nam Atena Smolińska-Sell – filolożka, tłumaczka i bibliofilka, która praktykuje jogę od dzieciństwa, regularnie medytuje i dużo podróżuje. Opowiadając o ostatnio odbytej wycieczce dookoła Annapurny i własnych doświadczeniach z codziennego życia pokazała nam, że nic nie dzieje się przypadkowo.

Według Ateny świat można przedstawić jako zbiór nitek, a każdy człowiek jest pojedynczą nitką, która w jakiś sposób (czasem nieświadomie) oddziałuje na pozostałe. Dlatego tak ważne jest FLOW. Potrzebujemy go, by wyzbyć się niepotrzebnych napięć i dzięki temu wpływać w pozytywny sposób na otaczających nas ludzi. Pomóc w tym mogą różne formy skupienia się na własnym ciele i oddechu - jak joga czy medytacja. Tej ostatniej doświadczyliśmy dzięki naszej prelegentce pod koniec spotkania. Warto było rano wstać, by tak pięknie zacząć dzień.