“הדבר היצירתי ביותר בירושלים הוא…. בצלאל. אבל האמת היא שלצד נוכחותה של האקדמיה הותיקה ושל הסטודנטים בעיר, ירושלים מרתקת ומאפשרת יצירה יחודית ושונה הודות למגוון האנושי, הריבוד והשכבות הגיאולוגיות, הארכיאולוגיות והתרבותיות, ובזכות המפגשים הבלתי אפשריים שהיא מזמנת בכל שעה ושעה”.

עדי שטרן יספר מעט על בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים, ועל המבט הבצלאלי המופנה אל המסורת, ובעיקר ישוחח על טיפוגרפיה עברית, על יצירת הפונט ‘נֹעם-טקסט’ ועל ההתבוננות בתולדותיה של האות העברית כמקור להשראה ולעיצוב אותיות עכשויות.

“The most creative thing in Jerusalem is Bezalel… But the truth is that alongside the presence of the students and veteran academy, Jerusalem is fascinating in itself. It allows creation of a unique and different kind of work due to the human diversity, stratification and geological, archaeological and cultural layers in this city.”

Adi Stern will discuss a little about Bezalel, the Academy of Art and Design in Jerusalem, and the Bezalel view of tradition. He’ll also cover topics related to Hebrew typography, the creation of the text-Noam font, and the observation of the Hebrew letter